2011. január 31., hétfő

Ozora vára

Tolna megyében, Ozora település közepén, a templom
szomszédságában, egy kis domb tetején áll ez a vár. Valójában
az egykori vár külső falai már nincsenek meg, csak a főépület,
mely így inkább egy kastély kinézetét kelti az emberben..

Csupán alaposabb szemlélődés után fedezhetők fel az egykori vár
nyomai. Ilyen árulkodó jel például a délnyugati saroktorony még
fennmaradt töredéke..
Ami közvetlen a templomkert mellett áll..
Vagy a várfal déli szakaszának alapjai, amik alig látszanak ki az
aljnövényzetből..
A várkastély eredeti bejárata a nyugati oldalán volt, ahol a befalazott
felvonóhidas kapu helye ma is látható..
Napjainkban a déli oldalon kialakított bejáraton juthatunk be a hangulatos
belső udvarra..
Nyaranta az udvar függőfolyosójának fagerendáin szárítják a levendulát..
Forrás:http://www.panoramio.com/photo/25063671


Az udvar közepén állt egykor a vár ciszternája..
A kastély termeiben múzeum látogatható..
Forrás::http://www.latvany-terkep.hu/magyar/oldalak/szallas_ozoran_a_varkastelyban/


Ahol többek között sokat megtudhatunk a vár legismertebb uráról,
Ozorai Pipóról is..
Forrás:http://hu.wikipedia.org/wiki/Ozorai_Pip%C3%B3


A múzeumi séta után még egyszer körbe jártuk a várkastély épületét
kívülről is. Nemcsak a nyugati, hanem az északi oldalon is van ilyen
szép, fából készített erkély..
Végül íme a vár alaprajza..
A váré, ami napjainkban így fest a magasból..
A kiegészítő képek és rajzok forrása:http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php


Az Ozorai vár története:
 A vár a mai alakjában szabályos négyzet alaprajzú, kétemeletes várkastély, udvarán gótikus nyomokkal, félköríves, gótikus pinceajtókerettel, a várat övezõ árok nyomaival.
Eredetileg a bejárata a nyugati oldalon volt, ahol befalazott felvonóhidas kapujának helye látható. A várkastély a domb aljában tornyokkal erõsített védõfal is védte.
A helységet egy 1315-ben kelt oklevél említi ,,Azara" néven, mint az Ozorai család birtokát. E család utolsó nõtagja Ozorai András egyetlen leánya Borbála, 1399-ben ment Philippo Scolarihoz, aki ezután felvette az Ozorai nevet, Zsigmond király pedig Ozora helységet és uradalmát 1406-ban az ifjú párnak adományozta.
Ozorai Pipo a XV. század elején királyi engedéllyel apósa kisebb méretû kúriája helyén az Itáliából behívott tervezõkkel és építõmesterekkel (építésze valószínû a firenzei Manettó Ammannatini volt) felépítette a várat, melyet egy 1426-ban kiadott oklevél említ elõször ,,Castrum Ozora" néven.
Ozorai Pipó halála után a várat és tartozékait özvegye 1438-ban Héderváry Lõrinc nádornak, fiainak Istvánnak és Imrének adományozta azzal a kikötéssel, hogy életében azt még kezében hagyják.
Héderváry Miklós és fiainak Lõrincnek s Ferencnek birtoka 1491-ben, akik ekkor új adományként kapták II. Ulászló királytól. A székesfehérvári konvent elõtt 1521. július 10-én Héderváry Ferenc nádorfehérvári bán a feleségétõl a törökök elleni hadviselése kölcsönvett 18000 frt fejében zálogul kötötte le más birtokaival együtt ,,Castra sua Ozora et Thamasy vocata in Tholmensi"-t. A nádorfehérvári vár elvesztése miatt hûtlenségbe esett Héderváry Ferenc bántól II. Lajos király Ozora várát és tartozékait elvette, s azt 1524-ben Bethlenfalvi Thurzó Elek kincstartónak adományozta. János király azonban 1526. november 27-én kelt oklevelében Ozora és Tamási várakat, uradalmaikkal együtt Héderváry Ferencné Csáky Borbálának adományozta, mely adományba a székesfehérvári konvent be is vezette. Úgy látszik, hogy Héderváry Ferenc a zálogot feleségének visszafizette, mert Ozora várát 1530-ban a várat az akkor Ferdinánd oldalán állt Török Bálint foglalta el Héderváry Lõrinc özvegyétõl, és az ott talált arany, ezüst ékszereket is elvette.
A török 1543-ban vette birtokába Ozora várát Csakar Ferenc várnagytól, és azt helyreállítva, õrséggel látta el. Buda várának visszafoglalása után 1687-ben ezt a várat is felszabadították az osztrák-magyar seregek. Ezután Esterházy Pál nádoré lett, e család alakította át a XVIII.században barokk stílusban. A XIX.század elején megyei börtön, késõbb magtár lett..

Forrás:http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése