2014. június 1., vasárnap


           Emlékezzünk Trianonra!

A Magyar Nemzet évszázadokon át Európa védőpajzsa volt. Védte a nyugaton fejlődő 
országokat, a keletről érkező tatár, később a Török birodalom támadásaival szemben. 
Az egész országot behálózó végvár rendszer segítségével sikerült megállítani a törökök
nyugati terjeszkedését,még azon az áron is, hogy 150 évre, egy darabjaira szakított
országban színte állandósult hadi állapotban állt a megszállókkal. Az idők változtak,
többé már nem volt szükség a magyarokra, feláldozhatók lettünk. Mert kellett egy 
bűnbak a világháború kitörésére. Ezek lettünk mi...
                A történelmet a győztesek írják..

"A Szent István egykori koronájához tartozó területek uralkodó osztályai által képviselt magyar népet minden szövetséges egyöntetűen a világháború legfőbb segítőjének, ha ugyan nem az első számú felelősének tartja. A magyarok már a háború előtt is azon mesterkedtek, hogy a propaganda minden eszközével elkendőzzék a korábbi magyar kormány és főleg bizonyos arisztokrata kormánykörök tetteit. Ám mindezek ellenére a háború folyamán sikerült lelepleznünk a magyar oligarchia valódi lényegét, valamint Magyarországon a háború előtt és alatt uralkodó valódi állapotokat. Az egész világ elborzadt ezeknek a tősgyökeres mongol politikai viszonyoknak a láttán, és megértette, hogy a háborút nem egyedül az egykori Osztrák–Magyar Monarchia végzetes politikája robbantotta kik, hanem sokkal inkább Budapesten, mint Bécsben készítették elő."  (  Edvard Beneš csehszlovák külügyminiszter prágai parlamenti beszéde 1920. február 26.)

Magyarország és a kisantanthaderőinek mérete és felszereltsége az 1920-as években

A történelem legigazságtalanabb békéje...


A „négy nagy”: Lloyd George angol,Orlando olasz, Clemenceau franciaminiszterelnök és Woodrow Wilson amerikai elnök. Ők szabták meg a békefeltételeket
A magyar közvélemény így látta Trianont: „Felbontották Ausztriát, hogy ne tűrjenek Európában sok nemzet felett zsarnokoskodó egy államot. És egy Ausztria helyett csináltak csehekből, morvákból, szlovákokból, lengyelekből, magyarokból, németekből, kisoroszokból álló Csehszlovákiát; csináltak románokból, németekből, szerbekből, bulgárokból, törökökből, tatárokból, cigányokból álló Romániát; csináltak szerbekből, bosnyákokból, horvátokból, szlovénekből, törökökből, montenegróiakból, vendekből, románokból, albánokból, olaszokból, cincárokból álló Jugoszláviát.Vagyis csináltak egy Ausztria helyett négyet!! " 

A fenti megállapítás után hat évtizeddel bebizonyosodott, hogy ezek a kreált államok nem életképesek, sorban felbomlottak, volt amelyik békességben, volt amelyik háborúban. Ma már csak Ausztria, Lengyelország és Románia olyan állam, amelyik létezik még a trianoni szerződés által Magyarország területéből részesülő államok közül.


                       Európa tartozik nekünk!


Tartozik egy Bocsánat kéréssel! Amit soha nem fogunk nyíltan megkapni tőlük.
Miért? Mert akkor beismernék, hogy Trianoni határok igazságtalanok, tehát
rendezésre szorulnak. Hogy ezt elkerüljék, inkább még azt is eltűrik, hogy az
un. "Beneš-dekrétumok"- összeegyeztethetetlenek az Európai Unió Alapjogi Chartájával -
mégis a mai napig Csehország, és Szlovákia jogrendjének részei. Ezzel 
Európa áldását adja, hogy egy egész népet kollektív bűnösként kezeljenek!!!
Tartozik nekünk rengeteg pénzzel: "...Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61,4%-a, a faállomány 88%-a, avasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%-a, a hitel- és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába. Romániának és Jugoszláviánakrészt kellett vállalnia Magyarország anyagi tartozásainak rendezésében a fennhatóságuk alá került területek miatt. A további intézkedések közé tartozott, hogy nem épülhet Magyarországon vasút egynél több sínpárral. Magyarország azokról az Európán kívüli területi előjogokról is lemondott, amelyek a korábbi Osztrák–Magyar Monarchia területéhez tartoztak..." (wikipédia)  

      Európa tartozik nekünk!!

Egy bocsánat kéréssel a sokat szenvedett, üldözötté vált Magyar Testvéreinknek,
akik saját szülőföldjükön lettek hontalanok!
Aki Magyar, nem felejti Trianont... Nem bocsájtja meg az igazságtalanságot!
Aki Magyar, nem "románozza" le erdélyi testvéreit, nem "szlovákozza" le felvidéki
magyarjaink, és sorolhatnám tovább...
Aki Magyar, soha nem adja fel a reményt... Egyszer Isten igazságot szolgáltat nekünk!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése