2021. október 14., csütörtök

Szabolcsi földvár

Sokan hallottak már róla, de annál kevesebben jártak is
a Szabolcsi földvárban. Nincs ezen mit csodálkozni, mert 
valljuk be, nem túl sok látnivalót kínál ez a hatalmas 
területen fekvő vár. Nincsenek hatalmas bástyák, magas 
tornyok meg efféle huncutságok, csak föld, fa, bokor és 
térdig érő gaz. Én mégis azt mondom, ide minden várbarát 
embernek el kell zarándokolni legalább egyszer ebben a 
rövidre szabott életünkben. Miért? Erre is válaszolni fogok, 
de előbb lássuk a hogyant! Rakamaztól északi irányban 
néhány kilométerre fekszik a település, melynek nagyjából 
a közepén találunk egy Tőrös csárda nevezetű éttermet. 
Ha ennek a parkolójában leállunk és a kis bekötő úton elindulunk,  
nagyjából a célunkhoz  értünk.


A vár Szabolcs vezérről kapta nevét. Ő a legenda szerint 
a hét vezér egyikének, Elődnek a fia volt. Tőle származtatják 
a Csák nemzetséget, de ez a vár szempontjából mellékes. 
A lényeg, hogy úgy döntött, itt telepedik le a kies Tisza
partján. Aztán ha már itt volt, úgy döntött, kissé felújítja a 
már itt omladozó kis földvárat amit ki tudja kik építettek a 
ködös távoli múltban. 1996-ban neki állítottak szobrot a vár
főbejáratánál. 


Szabolcs vezér végül egy óriási, 3,3 hektáros területet magába 
foglaló várat épített ide, melynek 10-12 méter magas sáncai 
egy szabálytalan háromszöget alkotva, 227-303-349 méter 
hosszúságban védték a beköltözött népét. 


A vár három bejárata közül a legnagyobb itt nyílt a 
háromszög déli csücskénél. Itt napjainkban lépcső vezet 
fel a sánc tetejére...


Ez volt a déli kapu. Állítólag a kaputornyok félig, vagy teljes 
egészében kőből épültek. Erre a feltárások alkalmával 
következtettek, de semmi számunkra is látható nyoma nincs.


A földsáncokon körben fagerendából ácsolt palánkfal is 
nehezítette a támadók dolgát...


Ezt az emlékművet 1896-ban emelték a sánc tetején...


A magas földsánc tetejéről szép kilátás nyílik az alföldi 
tájra. Egy kis ösvényen végig lehet sétálni a tetején, de 
valójában aki felkapaszkodik a tetejére, és körbe néz, 
már mindent látott. Ennyi, ebben nincs több... 


Nem így volt ez a vár fénykorában. Itt egy egész település 
terült el a védelmező falak árnyékában. 


Aztán jöttek a tatárok és szokásukhoz híven elpusztították 
a várat is a benne menedéket keresőkkel együtt.. 


Valójában ezzel végleg elvesztette jelentőségét Szabolcs 
vára. IV. Béla királyunk tanulva a tapasztalatokból beindította 
a kővár építési programot, melynek a legtöbb várunk 
születését köszönhetjük. Viszont ez a földvárak korának 
végét jelentette...


A földvár belső területe később, talán a 18. századtól, 
temetőként lett hasznosítva. Talán ennek a maradéka 
ez az oszlop. (De talán nem... nem tudom)


Ami viszont ennél izgalmasabb, az a sánc másik oldalán 
látható...


Le is másztunk a sánc tetejéről, hogy közelebbről is 
szemügyre vehessük...


Egy nagy tisztáson át vezet az út a templomhoz. A felállított 
színpad arról tanúskodik, hogy a helyiek itt szokták a 
nagyobb rendezvényeiket tartani...


De minket ez a gyönyörű templom érdekel, nem a helyiek 
bulizási szokásai. Ez állítólag az egyik legöregebb temploma 
szép hazánknak. 


Azt, hogy ebből mi az igaz, nem tudom, de azt igen, hogy 
Szent László királyunk is megfordult itt a falai között...


1092-ben itt tartották a Szabolcsi Zsinatot, melyen László 
királyunk elnökölt. 


Mi sajnos nem tudtunk bejutni a Szűz Mária tiszteletére 
szentelt Monostori templomba. 


Így csak kívülről csodálhattuk meg. Szépen illeszkedik a 
környezetbe a mellé épült fa harangtorony...


Kicsit fura volt felfedezni, hogy a harang "gépesítve" van. 
Nem kell már a kötelet rángatni, ezt egy elektromos motor 
végzi el, emberi segítség nélkül. Mentségükre, elég jól 
álcázzák a dolgot. 


A templom szomszédságában állt egy református iskola.
1909-1983 között folyt itt tanítás. Ennek emlékére 
hagytak meg egy kis faltöredéket az épületből...


A vár és a templom szempontjából ennek semmi jelentősége, 
de a helyiek életében biztosan fontos szerepet játszott ez 
az épület. Mi viszont itt intettünk búcsút Szabolcs 
templomának és várának...


Melynek a nem túl bonyolult alaprajza...
Forrás: https://varak.hu


No és egy gyönyörű légi felvétel, ahol végre jól látni az 
egész várat...
Forrás: https://varak.hu


Egy kis segítség, hogy könnyen rátalálj...


Végül, ha már erre jársz, néhány ötlet, mit láthatsz a 
közelben...


Egy kis bónusz videó. Valahogy így nézhetett ki a vár 
fénykorában... (Mobilról lehet, hogy nem látható)Szabolcsi földvár története:
A várat Anonymus szerint Szabolcs honfoglaló vezér építtette a honfoglalás után. Oklevél említi 1067-ben (civibus castri de Zobolchy) és 1092-ben (in civitate Zabolch). Szabolcs vezért Kézai Simon krónikája is említi. A földvár a Tisza bal partján 337x225x387 m (Jósa András szerint 3,3 ha) területen fekszik, sáncainak magassága 10-21 méter között váltakozik. Két oldala eredetileg a Tisza magaspartjára épült, míg a leghosszabb oldalát ásott folyómederrel alakították ki, így a vár szigetként emelkedett ki környezetéből. A sáncok szerkezete csapolással egymásba erősített rácshálós rendszerű fagerendákból áll, amelyekbe földet tömörítettek. Három helyen látható áttörés az egykor kikövezett várkapuk nyoma, míg a földvár belsejében lévő mélyedés a ciszterna (kút) helye. A feltárások során előkerült régészeti leletek alapján a vár építése 950előttre tehető. A várat a XI. század második felében megerősítették, magasságát emelték, belső oldalait vastagították, ez összefüggésben lehet a vidéket ért keleti betörésekkel (1068, 1085, 1091). Itt tartották  1092-ben a szabolcsi zsinatot. "Szabolcsi zsinat: 1092 május 20-án Szabolcson a főpapság I. (Szent) László király elnökletével s a világi előkelők közreműködésével, a papság és a nép tanúskodása mellett zsinatot tartott, amelyen II. Orbán pápa amalfi zsinata (1090) szellemében, a kánonoknak megfelelően, egyházi ügyeket érintő határozatokat hoztak. A fennmaradt 42 fejezet, mint I. László első decretuma hagyományozódott ránk." A vár a mellette álló, Szűz Mária tiszteletére szentelt, hat kőoszlopos és fatornyos esperesi templommal alkotta a település egyik részét, míg a váralján éső várnépek házai a Szent Mihály plébániatemplom körül helyezkedtek el. A vár a tatárjárás után elvesztette jelentőségét. A települést 1266 előtt a Szente-Mágocs nb Olaszi, majd a magát innen Szabolcsinak is nevező család kapta királyi adományul és 1380-ig birtokolta. A földvár belső területét a XVIII. századtól temetőként használták.


2021. szeptember 28., kedd

Abaújvár

Vannak olyan váraink, melyek kevésbé népszerűek társaiknál.
Ilyenek például a földvárak. Nincs mit ezen csodálkozni, hisz 
van egy kis hátrányuk a kővárakkal szemben. Mégpedig az, hogy
a helyszínen szinte semmit nem látni belőlük. Hacsak nincs 
nálunk egy hőlégballon, helikopter, vagy legalább egy drón, 
hiába állunk a vár közepén, szinte semmi érdekeset nem fogunk 
látni. No persze, aki tudja mit keressen, találni is fog látnivalót.
Abaújvár vára például kifejezetten érdekes lehet egy várbarát 
számára... 


A település nyugati széle mellett, egy kis domborulaton fekszik 
a Hernád folyó felett, a 3,9 hektáron elterülő ispánsági vár.
Egyetlen bejárata nagyjából ugyan ott állt, ahol napjainkban is.


Ezt a szimbolikus kaput akár kilátónak is használhatjuk.
Bár a vár belátásához nem sokat segít...

Íme a vár belső területe... hát igen, nincs túl sok látnivaló.


De azért nem szabad feladni! Aki keres, talál is. Például a vár 
területén több ismeretterjesztő táblát is kihelyeztek, melyek 
bemutatják nekünk a vár történelmét és leírását...


E táblákkal csak egy gond van. Van ahol sokat megtudunk a vár történelméről...


No és van, ahol nem tudtunk meg semmit. Úgy tűnik, az 
utóbbi időben nem nagyon van pénz a táblák karbantartására.


Egykor itt nyüzsgő élet zajlott. Állt itt ispáni palota, kisebb- nagyobb házak, raktárak, gazdasági épületek... 


Együtt élték hétköznapjaikat jobbágyok, iparosok, katonák és 
persze az egyházi emberek. Itt állt egykor a vár temploma...


A 11. század végén épült esperesi templom körül tekintélyes 
méretű temetőt is feltártak. 


Abaújvár igen jelentős szerepet játszott történelmünkben.
Egyesek szerint Aba Sámuel építtette, de valószínűleg még 
korábban épült. Megfordult itt 1046-ban András és testvére, 
Levente. 1106-ban Álmos herceg elfoglalta, amivel kivívta 
bátyja, Kálmán király haragját. Kálmán ostrom alá vette, 
aminek az lett a vége, hogy öccsének elszállt a harci kedve és 
megadta magát. Így egész biztos, hogy Kálmán király is járt e 
falak között...


Egy valami azonban biztos. A tatárok sosem jártak a várban.
Bár többször is ostromolták, sosem tudták bevenni Abaújvárt.
Köszönhető ez a magas falaknak, amik átlag 15 méterre is 
magasodhattak a külső felszínhez képest és a Hernád folyó 
mocsaras árterének, ami körülvette a várat...


Napjainkra a mocsaras környezet eltűnt, így a közeli folyóról
már nehéz elképzelni, hogy védelmet nyújthatott a várnak.. 


1974-ben kíváncsi régészek átvágták a sáncot, hogy megismerjék
a szerkezetét. Ekkor derült ki, hogy nem csupán összelapátolták ezeket a magas falakat, hanem un. rekeszes (kazettás) 
szerkezetű építményről van szó...


Figyelembe véve az akkori technikai eszközöket, nem kis meló
lehetett 12 ezer m3 fát és 72 ezer m3 földet beépíteni ebbe a 754 méter hosszú sáncba... 


A 14. század végére elveszti jelentőségét a vár és egyre inkább
a mellé épülő faluba költöznek. Ekkoriban kerül a Perényiek 
birtokába a terület. Az egyre növekvő településre valószínűleg 
ők építtetnek egy új templomot, aminek tornya jól látszik a sánc
tetejéről...


Ha már Abaújváron jársz, természetes, hogy ezt a templomot is
fel kell keresni, mert gyönyörű!Bár kerítőfal övezi, nem nevezném erődített templomnak. 
Inkább csak a templom és a mellette elterülő temető nyugalmát 
volt hivatott védeni...


Bizonyára katolikus templomnak épült, de a Perényiek 1580-ban
már református hiten vannak, így templomuk is az "új" hitnek 
szolgál. 


1617-ben felújítják, majd nem sokkal később faragott 
kőszószéket is kap. Ezekben a munkálatokban valószínűleg a 
Perényi család játszott szerepet. Egyikük, Perényi Mihály, itt 
is lett eltemetve a templom belsejében. 


Már csak be kéne jutni, hogy láthassuk belülről is. Ez nem is 
olyan egyszerű, mert alapból zárva van az ajtó. De a templom közelében álló parókián szívesen odaadják a kulcsot...


Így hárul el ez az akadály is...


Nos,ennél azért... kicsit másra számítottunk.


A több helyen lebontott fehér festék alatt látszik, hogy egykor 
az egész templom festményekkel volt díszítve...


A karzat feletti kis ajtó a toronyba vezet. Benéztem, de sajnos 
korom sötét volt benn..


Íme a templom a karzatról, a szentéllyel és a faragott 
kőszószékkel...


Ez a befalazott ajtó bizonyára az egykori sekrestyébe vezetett, amit az 1730-as években bontottak le...


Ez a kis templomlátogatás remekül kiegészíti az Abaújvári 
kirándulást, ne hagyd ki! Csak a kulcsot ne feledd visszavinni!


Visszatérve a várra... Íme az alaprajza.

No és egy szép légi felvétel, ami jól tükrözi méreteit...
Hogy könnyen rátalálj...


És ha már erre kirándulsz, néhány ötlet a közeli várakból...

Végül egy tanulmányfilm a Pazirik Informatikai Kft jóvoltából...


Abaújvár története: 
A vár a Zempléni-hegység északnyugati végén, Abaújvár község nyugati széle felett, elkülönülő alacsony dombon fekszik. Alatta a Hernád folyik, félkörben pedig a messze északra elnyúló vizenyős árterület övezi. A vár alakja megközelítőleg kör alakú, több egyenes oldalrésszel. Átmérője a sánc tetejétől számítva 245, illetve 235 m, területe 3,9 ha. A sánc 3–4,5 m belső magassággal legnagyobbrészt ma is körbeveszi, a külső térszint fölé átlag 15 m-re emelkedik. Külső oldala, egy rövid szakaszt kivéve, a község házai által teljesen körbeépült és az udvarok végében legtöbb helyen erősen megrongálták. A sánc belső része azonban viszonylag épnek mondható. A vár egész belső területe mezőgazdasági művelés alatt áll, mindössze egy lakóépület és a hozzá tartozó gazdasági épületek foglalnak el egy kisebb részt a vár keleti szélén. Ugyanitt van a vár egyetlen bejárata is, keletről, a hegyek irányából. Erről az oldalról egy már erősen feltöltődött mély árok is védte. Belső területe lapos, középtájon kissé kidomborodik. Az abaújvári vár szinte valamennyi történeti, a területtel foglalkozó helytörténeti, műemléki és várakkal kapcsolatos irodalmi munkában megtalálható. Ezekben főleg a vár történeti adatait szerepeltetik, a vár kialakításáról, elhelyezkedéséről – néhány kivételtől eltekintve – alig tesznek említést. A leírásokban ugyanakkor több téves adat is található, ezért a régebbi irodalmi adatok áttekintésétől eltekintünk. A várról először Soós Elemér készített rajzokat, majd Pogrányi-Nagy Félix közölt egy helyszínrajzot, de ezek csupán sematikus ábrázolásoknak tekinthetők. 1974–1975-ben Gádor Judit és Nováki Gyula a vár sáncában végzett ásatást, majd 1976–1981 között Gádor Judit a vár belső területén végzett feltárásokat. Az ásatók eredményeiket számos helyen közzétették. 1981 után a feltárások megszakadtak, a vár belső területén elhelyezkedő település további feltárására nem került sor. A vár új részletes, szintvonalas felmérését – a feltárásokhoz kapcsolódva – 1976-ban Sándorfi György készítette el. A vár kutatását és történeti adatait 1997-ben az Abaúj-Torna megyére vonatkozó vártopográfiai cikksorozat foglalta össze, legutóbb pedig 2001-ben a település önálló monográfiájában Wolf Mária közölt további új adatokat a várról. Az abaújvári vár építésére történeti adatot nem ismerünk. Kézai Simon (1358) szerint Aba Sámuel király (1041–1044) építtette, de eredete feltehetően korábbra, a 10–11. század fordulója körüli évtizedekre, a magyar államalapítás idejére tehető. Kezdetben az újvári ispánság és esperesség székhelye lett. 1046-ban (Aba)Újváron találkozott össze az Oroszországból jövő András és Levente, akiket az elégedetlen főurak hívtak be a lázadó Vatával és társaival, majd innen indultak András koronázására Székesfehérvárra. 1106-ban Álmos herceg Lengyelországból sereget behozva elfoglalta, mire Kálmán király ostrom alá vette, de az ostrom megbékéléssel végződött. 1242. február 2-án azon várak közé sorolták, amelyeket a tatárok még nem tudtak elfoglalni. A tatárjárás után, 1251-ben IV. Béla még intézkedik a vár őrzéséről, az újonnan épült várak mellett azonban sokat vesztett jelentőségéből. 1312-ben, a rozgonyi csata után Károly Róbert az ellene lázadó Aba nembeli Amadét megfosztotta birtokaitól, és ezt követően kapják a várat a Drugethek mint honorbirtokot, ahonnan 1317–1332 között keltezik okleveleiket. 1330–1334 között Drugeth Vilmos udvarbírája egyben az itteni várnagy, ami a vár fennállására utal. 1353-ban említik utoljára a várnagyát, 1355-ben Drugeth Fülöp özvegye rendelkezett a birtok felett. Újvár falu később a Perényieké lett, akiknek 1399- ben és 1405-ben a király megengedi, hogy itt erősséget emeljenek. Az építkezésről nincs adatunk, de feltételezhetően nem éltek ezzel az engedéllyel, mivel 1406-ban a közeli nagyidai birtokukra vonatkozóan adtak be hasonló kérelmet. A nagyidai várat 1411–1414 között fel is építették és ezután Újvárt, faluként, már e vár tartozékai között találjuk, várként többé nem említik. Az 1974–1975. évi sáncátvágás csak a sánc belső felére korlátozódhatott, de az eredmények a szerkezetre és az időrendre vonatkozóan kellő támpontot jelentettek. A sánc végig egységesen ún. rekeszes (kazettás) szerkezetet mutatott, vagyis a sánc irányával párhuzamos, egymástól 2–3,5 m-re, és arra merőleges, egymástól 0,6–1,2 m-re fekvő gerendákat raktak váltakozva egymásra. A gerendák barnára korhadva, vagy szürke por alakban bontakoztak ki, összeillesztésüket nem sikerült megfigyelni. A gerendák közeit döngölt földdel töltötték ki. A sánc rekonstruálható gerendaszerkezete 23,3 m széles és 6,6 m magas lehetett, amelyet 14 szintre lehetett elkülöníteni, de egy-egy szintben 3–4, néha több gerenda volt egymás alatt. A felső négy szintben a gerendák valamivel ritkábban jelentkeztek, ami valószínűleg későbbi építési periódusra mutat. A ma ismert kézi munkanormák és optimális időjárás figyelembevételével, számítások szerint 100 embernek kb. 2 év és 3 hónap kellett a sánc felépítéséhez. A sánc legtetején a mai felszín alatt 4,30 m szélességben, 0,5 m vastag fehér habarcsos faltörmelék mutatkozott, egy teljesen kiszedett kő várfal nyomaként, amely a várat körbevette, de a fal eredeti szélességét nem sikerült megállapítani. A sánc alatt őskori, késő bronzkori és császárkori cserepek tanúskodtak a hely korábbi lakottságáról. A sánc faszerkezete közötti földből 10–11. századi cserepek kerültek elő, a legfelső rétegekből pedig 12– 13. századiak jelezték a későbbi sáncfelújítást. Utóbbi helyen ritka mezőgazdasági vaseszközök is voltak elásva (2 sarló, 1 ásópapucs és 1 szőlőmetsző kés). A vár belső területén több, 11. század közepe- és a 15. század eleje közötti településre utaló lelet került elő. 1976–1981 között a várbelső északi részén egy templom és a körülötte elterülő temető feltárására került sor. A kőalapozású, kváderkövekből épült, félköríves szentélyzáródású román-kori esperesi templom teljes hossza 15,41 m, hajójának hossza 11,25 m, belső szélessége 7,23 m volt. Építése a 11. század végére, egy későbbi átépítése pedig a 13. század második felére tehető. A templom körül összesen 786 sír került feltárásra. A sírokból előkerült leletek a temető 11–14. századi használatára utalnak. A templomtól északra a legalsó sírok alatt egy, a temetkezés idejénél korábbi, a 11. század közepétől létesült település nyomai mutatkoztak. A sánc építését megelőző járószint a 10. század végénél korábbi nem lehet, a sánc építési ideje a 11. század elejére, első felére tehető, a felső része pedig a 12. századból származhat. A habarcsos kővárfal korára nincs adatunk, csak feltételezzük, hogy a 13. században emelték.