2019. augusztus 21., szerda

Hölgykő vára

Városlőd határában, a 8-as főútról indul ki egy kis műút
Csehbánya irányába és ezen az úton kell elindulnunk, ha 
Högykő várát keressük. Néhány száz méter után ez az út 
egy vasúti sin felett halad át. A híd után közvetlenül található 
jobbra egy földes bekötőút, ami elvezet minket a Parési-ér
nevezetű patakhoz. Valahol itt érdemes hátrahagyni az
autót (már ha azzal érkeztünk) és gyalog folytatni utunkat.
A patak mentén ÉK- irányban haladva kb. ötszáz méter
séta és megpillanthatjuk az egykori vár maradványait...


Miután sikerült száraz lábbal átkelni a patakon, indulhat a 
felfedezés...


Azért ne legyenek túlzó elvárásaink, sok mindent nem fogunk
találni. Az első látható jel, a valószínűleg mesterséges úton
kialakított árok, ami a hegygerinctől leválasztja a várat. Az 
idők során ez feltöltődött, de még jól kivehető...


Az így leválasztott kis kiemelkedésen állt egykor a kb. 30x30
méter alapterületű erősség, melynek bejárata a DK-i oldalon
lehetett...


Földből kiemelkedő falak már nincsenek, de ha figyelmesen 
keressük, találunk még egybefüggő maradványokat...


A belső vár épületeit már csak egy feltárás tisztázhatná, bár 
valószinüleg csak egy lakótorony állhatott itt. Megmaradt
viszont a vár ciszternája, amire illik figyelni, mert még ma is több méter mély 
és nem esne jól ha véletlen beleesne valaki!


Ha már esésről beszéltem... A vár északi oldala mesterségesen 
lefaragott, így egy 20-25 méter magas függőleges falként 
magasodik a patak fölé. Mivel semmilyen korlát itt nincs, 
kisgyermekkel csak nagyon óvatosan közlekedjünk!


A vár egy ideig a bakonyi erdőispánság egyik székhelye volt, 
így felteszem, nem csak a hegycsúcson álló belső várból állt.
Feltevésem szerint nem zárható ki, hogy a mesterséges várárok
déli oldalán egy palánkkal körbevett alsó-vár is állhatott, ahol
talán fából épült gazdasági épületek sorakozhattak. A légifotón
piros négyzetben a belső vár, a piros nyíl a várárkot jelöli, 
míg a sárga körben lehetett az alsó vár. Ez persze csak feltevés, nincs rá semmi bizonyíték...
Fotó forrás: https://varak.hu

Hölgykő vára sosem volt végvár, katonai eseményekben sem
vett részt. Első említése 1321-ből származik...


Közel fél évszázados fennállása során csak birtok viták és 
"hatalmaskodás" miatti perek oklevelei említik...


Pusztulását, ha nem is közvetlenül, de Nagy Lajos királyunknak
köszönheti...


Történt ugyanis, hogy 1378-ban királyunk a Szent Mihály 
arkangyal tiszteletére alapított kolostort és Hölgykő várát
a Karthausi kolostor szerzeteseinek adományozta. Feltehetőleg
a szerzetesek bontották el, mivel ez után többé nem említik 
sehol a várat...


Mi az ÉK-i oldalon hagytuk el a várat...


A patak mentén indultunk vissza az autónk felé...


Közben gyönyörködtünk a békésen csörgedező kis vízfolyásban.


A mesterségesen lefaragott északi oldal...


Ezen a sziklafalon egy emléktáblát is felfedeztünk...


A vár rejtélye ez a sziklaüreg... bevallom ötletem sincs, hogy
ki és mi célból vájhatta ki. Ha valaki tudja, a bejegyzés alatt
egy hozzászólásban felvilágosíthat róla! :)


Végül a vár alaprajza (már amilyet találtam róla)...
Forrás: https://varak.hu


Egy légi felvétel a Civertantól...
Forrás: https://varak.hu

Egy térkép, hogy könnyen rátalálj!
Forrás: https://varak.hu

No és ha már megnézted, néhány ötlet, mit láthatsz a közelben..Hölgykő várának története:
Városlőd és Csehbánya között, a Csiga-hegynek nevezett, megközelítően észak-déli irányú hegyvonulat északi végén emelkedő és a Tarna-patak keleti ágával félkörívben közrefogott hegycsúcson épült a kb. 30x30 m alapterületű kis vár. A keleti oldalán a falak között a bejárat nyoma még jól kivehető. A belső vár viszont teljesen elpusztult, csupán a középső részén látható a kb. 5 m mély ciszterna maradványa. A helység első ízben egy 1270-ben kelt oklevélben szerepel ,,villa Lueld" alakban, amikor a király a Csák nemzetség ugodi ágából származó Luka fia I. Demeter fiának I. Csák bánnak adományozta. A várat először az 1321-ben kiadott oklevél említi, melyben ,,Heugku" várnagya Zuszkur mester, mint királyi megbízott a veszprémi káptalan Jutas birtokába beiktatja. Károly Róbert királyhoz Henrik veszprémi püspöknek 1325-ben írt levelében Heym fia László mester "castellanus de Heugku et comiti Bokon" , aki e tisztséget még 1332-ben is betölti. Az 1336. május 8-án Somlyóvásárhelyen kiadott oklevelében Veszprém megye alispánja, Anthonius, és szolgabírái bizonyítványt adtak arról, hogy Ajkai András tiltakozása folytán némely kisleveldi vendégnépek által elkövetett hatalmaskodás iránt vizsgálatot tartott ,,hospites de minori Laweuld ad castrum pertinentes Heulgku". Nagy Lajos király Lövöldön 1378-ban - de feltehetően még előbb, 1364-ben - Szent Mihály arkangyal tiszteletére alapított Karthausi kolostorral együtt Hölgykő várát is a kolostor szerzeteseinek adományozta, akik a várat rövidesen lerombolták, amely ezután többé már nem szerepel okleveleinkben.
Forrás: https://varak.hu