2011. február 21., hétfő

Séta a Budai vár körül

A Budai várban már sétáltunk, de kívülről, még nem 
jártuk körbe. Ezúttal ezt a hiányosságunk pótoltuk. A
Clark Ádám tértől indultunk déli irányban, és célunk
a vár megkerülése volt. Sétánk során, a vár egyes részeinek
elnevezését a 17.-századi nevük szerint próbáltam azonosítani.
Meglehet, hogy egy-egy kapu, vagy bástya nevét illetően
tévedtem, de mentségemre szóljon, hogy a vár bizony sokat
változott az elmúlt évszázadokban. A tértől rövid séta után
a falon kis kapura találtunk. Valószínűleg ezen a kapun
keresztül vezet az út a vár keleti falán lévő egykori ugynevezett
"Titkos kapu"-hoz, aminek török neve "Ogrun kapuszu" volt..
Mi azonban tovább haladtunk ezen az úton, amíg egy zárt kapu el
nem állta utunkat. Ez a kapu azon a falon van, ami az egykori
Keleti nagy udvar északi fala volt..
A kapu rácsain keresztül azért be tudtunk lesni a Keleti nagy
udvarra..
Erről az udvarról érdemes tudni, hogy a vár keleti falától egészen
lenyúlott a Dunáig..
Hogy tovább tudjunk haladni, nekünk is kerülnünk kellett a Lánchíd
utca felé. Közben az egyik udvarba belesve, egy fej nélküli szoborra
lettünk figyelmesek.. Meggyőződésem, hogy lenne ennek a szobornak
méltóbb helye is..
Csakhamar már a Várbazár előtt sétáltunk..
Sajnos napjainkban elszomorító állapotban várja a csodát a Várbazár..
Valamikor ez volt a főbejárata.. Siralmas látvány..
Ezen a részen húzódott a Keleti nagy udvar déli fala is..
Fölöttünk a várban, ez talán az István torony lehetett..
Utunkat folytatva, hamarosan megérkeztünk a Nagy rondellához..
Valahol itt, a rondella mellett nyílt valaha a "Lihegő kapu". De ez
már csak a rajzokon szerepel..
A rondella másik oldalán emelkedik a gyönyörű Buzogány-torony..
A Buzogány-torony mellett tovább haladva, már a vár nyugati oldalán
jártunk. Itt emelkedik fölénk a Királyi palota..
A Palota északi végénél volt egykor a "Hiszárpecse kapuszu" névre
keresztelt bejárat..
Napjainkban itt sincs már kapu, de egy lift igen, amin fel lehet jutni
a várba. Mi azonban tovább sétáltunk a "Karakas pasa bástya" felé..
Ami mellett építkezés csúfítja az ódon falakat..
Egy-két percnyi séta után, már a "Kászim pasa bástya" alatt jártunk.
Ez a bástya volt hivatott a Fehérvári kaput védeni..
A Fehérvári kaputól északra, talán száz méternyire áll a Budai vár
alatt tekergő labirintus pincerendszer bejárata..
Csak belestünk a labirintus folyosójába, de úgy döntöttünk, ezúttal
nem sétálunk végig rajta..
A fal mentén tovább haladva, csakhamar egy újabb érdekesség
a Sziklakórház múzeum..
Aminek bejárata a "Savanyúleves Bástya" mellett nyílik..
E bástyát megkerülve, máris feltűnt a következő bástya, amit Veli
bégről neveztek el a török megszállók..
Itt még felfedezhetők a nyomai, az egykori külső falnak is..
És mi már az "Esztergomi" bástyánál jártunk..
Melynek oldalán nagy repedés jelzi, hogy ráférne egy felújítás..
Az Esztergomi bástya mellett az északi oldalon, ezen a ponton
törtek be a várba 1686 szeptember 2.-án reggel hat órakor a
várat ostromló szövetséges csapatok, megpecsételve a sorsát
a hetvenöt napja védekező török megszállóknak..
A "Sziavus pasa kuleszi" elnevezésű bástya a vár északi oldalán..
Közvetlen szomszédságában pedig a Murád pasáról elnevezett bástya,
felette a Levéltár impozáns épülete..
Innen már csak néhány lépés volt a Bécsi kapu..
És már újra a vár keleti falai mellett jártunk. Valahol itt állt a "Mahmud
pasa-bástya", ami napjainkban már nincs meg..
Mi pedig már közeledtünk az Erdélyi-bástyához..
Ami a keleti oldal legnagyobb bástyája volt..
Ez a lépcső pedig már a Halász-bástya közelében van..
Egy torony, vagy templom alapfalai a Hilton mögött..
A Halász-bástya északi tornya helyén állt valamikor a "Haber kuleszi",
vagy "Őrszem-torony"..


Mi pedig tovább sétáltunk a Halász-bástya alatt..
Ez pedig már a Jezsuita-lépcső..
Ennek közelében áll Hunyadi János szobra..
És a Szent György szobor másolata, aminek az eredetije Prágában
áll..
Dél felé haladtunk tovább a kora középkori városfal tövében..
És már közeledtünk a "Vizi kapu"-hoz..
Amikor sikerült felfedeznem az egykori "Arany-bástya" töredékeit is..
Végül aztán a Vizi-kaputól a parkon át megérkeztünk vissza a Clark
Ádám térre..
Így értünk végére a Budai vár körül tett sétánknak. A következő
két vár-alaprajz segített beazonosítani a bástyákat, kapukat..
Forrás:http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php
A következő alaprajzot R. Várkonyi Ágnes, "Buda Visszavívása"
című könyvéből fotóztam..
Végezetül egy szép légi felvétel a várról..
Forrás:http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php


A Budai vár közelében lévő várak...

Buda várának története:
Forrás:http://www.latvany-terkep.hu/magyar/oldalak/buda_vara/


1243-ban indult meg a vár építése az akkori neve szerint "pesti Újhegyen", a mai budai Várhegyen.
1246: a várható újabb tatár támadás miatt felgyorsul az építkezés.
1255: IV. Béla oklevelében mint megépített várat említi.
1279: IV. László a budai rektor segítségével kirekeszti Budáról a fõpapságot.
1285: sikertelen tatár ostrom IV. László uralkodása alatt.
1289: Lodomér esztergomi érsek egyházi átokkal sújtotta a budai rektort, Walter ispánt és a budai polgárokat.
1302: Károly Róbert sikertelenül ostromoltatja Budát Csák nembeli Márk fia II. István Bakonyi ispánnal a
III. Vencel párti urakkal és a budai polgárokkal szemben. Ezután VIII. Bonifác pápa Vencelt és a budai
polgárokat egyházi átokkal sújtja.
1304: III.Vencel elhagyja az országot.
1307: egy pápai rendelet Budát eretnek várossá nyilvánítja.
1307. június: a Károly Róbert párti polgárok átveszik az uralmat a városban.
1311: Csák Máté hadai ostromolják sikertelenül a várat a Károly párti polgársággal szemben.
1330-as évek a Várhegy déli végén az Ajouk, Károly Róbert király és fiai, István herceg és I. Lajos király palotát
kezdtek építeni.
1354 : I. Lajos király Visegrádról Budára helyezi át udvartartását. A vár és a város fejlõdése ezután folyamatos, egészen a török idõkig.
Zsigmond király 1410 és 1430 között építteti meg a Friss-palotát. A palota az 1578-as és az1686-os lõporrobbanás során pusztult el.
A középkori palota, a trónterem, a királyi lakosztály, a csillagvizsgáló és a könyvtár építését Mátyás király fejezte be.
A déli Nagyrondella is ekkor készült.
1525. május 11. a városban néhány napos zavargás tör ki.
1526: II Lajos király a vár õrizetét Bornemissza János várnagyra bízza.
1526. szeptember 12 : a mohácsi csata után I Szulejmán szultán bevonul Budára. 11 nappal késõbb, miután a várat és a várost is felgyújtatta és kirabolta, Szulejmán hadaival elvonult.
1526. október 31.: a mohácsi csatavesztés után a várat Szapolyai János erdélyi vajda szállja meg.
1527. július : I Ferdinánd király kezére kerül.
1529. szeptember 3 : I (Szapolyai) János király visszafoglalta.
1530 : Roggendorf gróf császári tábornok sikertelenül ostromolja a várat.
János király az ostrom után Domenico da Bologna olasz mérnökkel javíttatta ki a megsérült falakat.
1541. augusztus 29 : Szulejmán szultán csellel elfoglalta.
1542 : sikertelen ostrom a vár visszafoglalására.
1566 : újabb sikertelen visszafoglalási kísérlet.
1599 : Pálffy Miklós, Schwarzenberg Adolf és Nádasdy Tamás sikertelen ostroma a török ellen.
1602. október 2.-november 15. között Ruswurm Hermann Kristóf császári tábornok sikertelen ostroma.
1684. július 10 : megkezdõdik Károly lotharingiai herceg és Miksa Emánuel bajor választófejedelem ostroma a
török ellen. Az ostromot 109 nap küzdelem után abbahagyták.
1686 június 24.: megkezdődik a vár visszafoglalási ostroma.
1686. szeptember 2.: ezen a napon foglalták vissza Budát a szövetséges hadak a törököktõl.
A visszafoglalás után a falak helyreállítása azonnal meg kezdõdött.
1849. május 4.-tõl május 21.-ig tartó ostrom után Görgey Artúr tábornok honvédseregei elfoglalják a várat a
császári seregektõl.
A szabadságharc leverése után a császáriak megkezdték a romos vár kijavítását.
Ennek során 1875 és 1882 között felépült a Várkert-bazár, lebontották a Vízi-rondellát és a hozzá csatlakozó
falak Duna-parti szakaszát.
1944-45-ben, a II. világháború alatt a Budai várnak még egy súlyos ostromot kellett kiállnia.
1946 : megkezdõdik a vár és a polgárváros régészeti feltárása és helyreállítása.
Forrás:http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php

2011. február 6., vasárnap

Várak, ahová visszatérünk

Sok várban jártunk már, és bizony nagyon sok van, ahová
még nem jutottunk el. De vannak olyanok is, ahol ugyan
jártunk már, de nem maradt használható képanyagom a
látogatásukról. Nincsenek használható képek vagy azért,
mert valami okból megsérültek-elvesztek, vagy mert csak
mobil telefonnal készítettünk gyenge minőségű képeket.
El is határoztam, hogy ezeket a várakat újra felkeressük,
hogy új képeket készíthessek róluk. Most egy kis ízelítőt 
állítottam össze a rendelkezésemre álló képekből, hogy
mely várak is ezek...
A Siroki vár
Heves megyében, a kis Sirok falu fölött, egy sziklahegy tetején
áll ez a gyönyörű várrom..
Érdekessége, hogy a vár nagy részét nem falazták, hanem egyenesen
a sziklából faragták ki..
Persze azért itt is épültek magas várfalak..
De a hajdani épületekből csak néhány faltöredék maradt..
 Az egyik kedvenc várromom ez, szívesen térek majd vissza ide..
Regéc vára..
Borsod megyében, egy eldugott apró falucska Regéc. A falu mellett
emelkedő hegy tetején egy impozáns várrom uralja a tájat, a Regéci vár.
Legismertebb urai a Rákócziak voltak, itt töltötte gyermek éveit II.Rákóczi
Ferenc is. Egyszer már jártunk itt, de biztosan visszatérünk, hogy még
sok szép fotót készíthessek erről a még erősen romos állapotában is 
gyönyörű várról. Íme a vár bejárata..
Már bent, az északi bástya részben helyreállított falánál..
A sziklákra épült magas falak, amik túlélték az elmúlt évszázadokat..
Az öregtorony, a vár egyik legidősebb építménye..
A múlt dicsőségét hirdetik az idővel küszködő romok..
  Bár nincs egy ép porcikája sem, én mégis a kedvenceim között tartom
számon Regéc várát.

Veszprém vára:
Bizony sokszor jártam már Veszprémben, és jónéhányszor a várát is
meglátogattam már. Nem is értem hogy lehet, hogy mégsincs elegendő
jó minőségű képem, egy blogbejegyzés elkészítéséhez. Nos ezt a 
hiányosságot is be kell pótolnom még. Most a meglévő képeimből 
választottam néhányat ízelítőként. Első képem a vár északi oldaláról
készült..
Itt már ezer évvel ez előtt is vár állott..
Az egyik látványossága a Szentháromság szobor..
A több mint negyven méter mély várkút, már az 1500-as években is
itt oltotta az emberek szomját..
Szent István, és Gizella Királyné szobra a várfokon..
Remélem hamarosan lesz módom, hogy egy újabb látogatás alkalmával
jobb képeket is készíthessek a Veszprémi várról.

Szarvaskő vára..
Egertől 10 km-re északra, egy aprócska falu Szarvaskő. A falu szélén,
egy sziklahegy tetején állt egykor a kis vár, amiből napjainkra sajnos
nem sok maradt. Eddig úgy alakult, hogy nem készítettem használható
képeket a várról, ezért ide is szeretnék majd visszatérni. Most a meglévő
képeim mutatom meg róla. Ott, a szikla tetején állt valaha a vár..
Ahol egykor a falak álltak, ma egy kilátó szerénykedik, a Magyar zászlóval..
Csak alapos szemlélődés után tudtam felfedezni a sziklákra épült
falak maradványait..
A faluban kis parkolót alakítottak ki, ahonnan fel lehet menni a várhoz.
Ebben a parkolóban helyezték ki ezt az információs táblát a vár történetéről..


Az Egri vár..
Bizony sokszor jártam már itt is, de eddig még egyszer sem volt nálam
normális fényképezőgép. Mobil telefonnal viszont elég gyenge képek
sikeredtek. Ezért határoztam el, hogy ide is vissza fogok térni újra, hogy
szép képeket készíthessek hazánk egyik legismertebb váráról. Azt hiszem
senkinek nem kell bemutatnom a híres várkaput..
És a belső vár kaputornyát, amit még a híres "Egri Csillagok" című
filmből is ismerhetünk..
De a belső várban álló Szép-bástya sem ismeretlen senkinek..
A gótikus püspöki palota is megérdemel egy újabb látogatást..
Egert hazánk egyik legszebb városának tartom. Öröm lesz számomra, 
ha újra körülnézhetek a magas várfalakról..
 Sajnos kirándulásaink során olyan is előfordult, hogy egy-egy várnál
készült képeim teljesen tönkrementek, elvesztek. Ezekre a helyekre
is feltétlenül vissza kell térnem, hogy megörökíthessem őket magamnak.
Ilyen balszerencsés eset történt a következő váraknál..

A Kisnánai vár:
  
Komárom- Monostori erőd:

Nagyvázsonyi vár:


Pécs vára:


A Siklósi vár:


Székesfehérvár:


Szigetvár:


A Szolnoki vár:
  És végül..

Visegrád alsó vár:
A kiegészítő képek forrása:http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php
És természetesen sok vár van még, ahol nem jártunk. Tehát nem ért
véget a kirándulásaink sora, ahogy lehetőségeink engedik, folytatjuk
utazásainkat.. Célunk, hogy végigjárjuk az összes, még látható várat,
várromot hazánkban, illetve a szomszédos országokban.