2011. augusztus 25., csütörtök

Bátorkő vára

Bátorkő vára Várpalotától északra az erdő mélyén, egy völgyben rejtőzik.
Bizony nem egyszerű megtalálni, annak ellenére, hogy turista út vezet
hozzá.. nem is érdemes turista térkép nélkül neki vágni az útnak, hacsak
nincs hozzám hasonló elszántsága, és kalandvágya valakinek. Egy festői
szépségű völgyben, egy hatalmas szikla tetején áll a vár.. amiből sajnos
nem sok maradt fenn napjainkra. Az egykoron négy épületrészből álló
erősségből napjainkra néhány falszakasz, és a nagy lakótorony egyik fala
maradt meg.. A hosszas gyalogtúra után nagy örömmel fedeztük fel a fák
között rejtőző első falmaradványokat..
Innen már csak egy rövid kaptató választott el az impozáns toronytól..
Végre itt állhattam Ópalota romjainál.. A kevéske megmaradt rom
ellenére megérte a fáradtságot..
Sajnos pontos alaprajzok ismeretének hiányában, nem tudtam azonosítani
vajon az egyes fal maradványok, milyen épületek részei lehettek..
Ráadásul a mindent betakaró aljnövényzet között alig lehet megtalálni
az egyes maradványokat..
A vár központi épülete a nagy torony volt a maga 6,5x5méteres alap
területével. Három emeletes torony emeleti szintjeit jól fel lehet ismerni
a szinteket tartó fagerendák gyámlyukairól..
A torony igen vastag, néhol a két méternél is vastagabb falakkal épült..
 A torony északi oldalán egy átjáró nyomai fedezhetők fel, ami egykor
a kis toronyba vezetett..
Ez a sziklába erősített vaskorlát bizonyítja, hogy itt valamikor még
át lehetett jutni a kis-toronyba..
Azonban sajnos az eredetileg is nagyon keskeny átjáró helyén ma már
csak a mélység ásítozik..
A torony északi oldalán lévő kijárati ajtó.. ami ma már nem vezet sehová..
A torony keleti falának érdekessége ez a kis ülő fülkévé kialakított
ablaka..
Engem ez a vár kicsit a Vitány várra emlékeztet..
De vajon lesz e itt is egy lelkes várvédő csapat, aki összefogna a 
megmentésére?
Vagy hagyják végleg elpusztulni a már így is, az idővel és a természettel
szemben vesztésre álló erődöt..
Még állnak megmenthető falak..
Amiken itt-ott még a hajdani vakolat is felfedezhető..
De vajon meddig tartanak még ki az idő vas fogával szemben?
Ezekkel a gondolatokkal búcsúztunk el a fák között pillanatok alatt
eltűnő vártól..
Sajnos pontos alaprajzot nem találtam a várról.. Először egy rajz,
amit kis jóindulattal alaprajznak neveznék...:)
Forrás:http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php
És egy másik rajz, hogy könnyebb legyen elképzelni, hogy is nézett ki a
vár..
Forrás: http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php
És végül egy légi fotó, Bátorkő mai állapotáról...
Forrás: http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php


Bátorkő, és a közelében lévő várak a térképen..


Bátorkő története:
Forrás:http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php

A vár a 13. század végén vagy a 14. század elején keletkezhetett, amikor a hatalmas Konth család birtoka volt. 1271-ből származik két oklevél is, amelyben a Szalók nemzetség birtokmegosztásával foglalkozva szerepel a "Tikolföld a Várad erdővel" megjelölés. Ez arra utal, hogy valószínűleg ekkor már áll Bátorkő vára.

Könczöl Imre szerint annak az 1288-ban kelt oklevélnek, amely "castro Bacurku" néven említ egy várat, és egyesek szerint ez Bátorkő első okleveles említése, elmélyült elemzése után igazolható, hogy nem erről a várról van szó.

Bátorkőt először 1326-ban említik oklevélben, amikor a Csákok a hozzá tartozó falvakkal és birtokokkal együtt elcserélik más várakért Károly Róbert királlyal. Ez az oklevél meghatározza azt is, hogy a vár "Tykolfeldeu" területén áll.

Egy 1409-ben keletkezett oklevél említi meg Keszi Balázst, mint "castellánus castri Bathorkw alias curialis in Palotha", vagyis Bátorkő várának várnagya és Palota udvarispánja.

Bátorkő a török hódoltság idején pusztult el, és csak ezután kapta a Pusztapalota nevet. Azt, hogy Bátorkő vára mikor pusztult el, nem tudjuk. Az utolsó okleveles adat 1559-ből maradt fenn. Feltehetően a XVI. század második felében már elhagyatott volt, és így fokozatosan romba dőlt. A XIX. században villámcsapás érte, amikor állaga még inkább leromlott...Forrás:http://hu.wikipedia.org/wiki/Bátorkő

A vár rövid leírása:
Radnai Lóránt leírása szerint: "a kis fellegvár négy, egymástól jól elkülöníthető épületrészből állt. A sziklabérc nyugati oldalán, ahonnan egyedül volt megközelíthető, állott az udvart kerítő és bejáratot védő fal, e fölött magasodott a 3 emeletes torony, amelyből csúcsíves ajtón keresztül vezetett egy híd az átjáró toronyba. Ezen keresztül egész keskeny, többlépcsős folyosó vezetett a negyedik épületrészbe, az alsó toronyba. A kb. 15 m magas 3 emeletes torony csak nyugatról volt megközelíthető. Itt volt kapcsolata a völgy nyugati oldalával, de azt az összekötő kis részt is biztosan elvágta abban az időben, és egy árok húzódhatott a vár bejárata előtt, amelyet ma már feltöltöttek a leomlott falrészek. Felvonóhíd vezethetett az árkon keresztül, amelyen át az előudvarba lehetett jutni. Az udvart határoló falak a torony falaihoz hasonlóan, egyenesen a sziklára vannak ráépítve, és csak a hátsó kisebb torony északi fala nyúlik le egészen a völgy aljáig. Ez végig rakott fal, amelyet egy hatalmas felnyúló, 1,5 m magas támpillér erősít. Az előudvarból a sziklába vájt keskeny, most is jól látható feljáró vezetett a torony földszintjébe. A torony 6,5 x5 m alapterületű és 3 emeletes volt, 2,20 m vastag terméskő falakkal, kívül vakolva. A földszinti helyiség kb. 4,5 m magas a többi emeleti helyiség 3 és 2,8 m magas volt. Az egyes helyiségek mennyezetét tartó kemény fagerendák 0,25 x 0,25 m méretû nyílással még jól láthatók. A földszintről az I. emeletre felvezető lépcsőfeljárat a nyugati, a II. emeletre felvezető a keleti oldalon volt. A földszinti csúcsíves ajtón keresztül jutunk ki egy nyitott ajtórészre. Itt a szikla egészen meredek. A nagy torony északi részén egy falmaradványt látunk, amely azt a nyitott részt védte. De az… átjáró tömbjének keleti oldalán észlelhető homorú fal arra mutat, hogy itt egy fallal elzárt és korábban raktárnak vagy tömlöcnek használt helyiséget hoztak létre. Most oly keskeny a nagy toronyból vezető átjáró, hogy csak a sziklához erősített vaskorlát segítségével lehet átjutni az átjáró részbe. Itt is jól látható a keskeny, alig 50 cm széles lépcsős folyosó feletti befalazott gerendák gyámlyukai és a ma is meglevő meredek lépcsők. Az átjáró folyosón keresztül érünk le a 3,50x5,50 m méretű kis toronyba, amely minden oldalon ablakkal rendelkezett. A nagy torony ablaknyílásai még jó állapotban vannak, legérdekesebb az I. emelet keleti falában levő, kis benyíló fülkévé kiképzett ablak, amelyben ülőpadka is volt. Ez a román ízlésű ablak is megközelítően utal a vár építési idejére.."Forrás:http://hu.wikipedia.org/wiki/Bátorkő