2016. szeptember 7., szerda

Siklós 2016

Öt éve már, hogy legutóbb Siklóson jártunk. Akkor nem volt szerencsénk,
hisz a vár kapuit zárva találtuk. A felújítási munkák azóta lezárultak, így 
ezúttal siker koronázta utunkat. Siklós várát nem művészet megtalálni, hisz
a városka közepén, egy kis domb tetején áll. Szépen kiépített parkoló várja
a látogatókat, akik szinte a vár kapujáig autózhatnak. A parkoló mellett egy
Látogató központ lett kialakítva, ahol a belépőket megvehetjük. Nem állítom,
hogy olcsó, de még vállalható és bátran állítom, nagyon megéri! Mi ezúttal
abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy a Vár vendégül látott minket,
sőt Szabó Gergő személyében saját tárlatvezetőt is kaptunk. Az Ő társaságában
indultunk felfedezni Siklós várát...


Mielőtt beléptünk volna a vár kapuján, szokásunkhoz híven előbb körbe 
jártuk, hogy a külső védműveit is felfedezzük. Nem hiszem, hogy van ember
az országban, aki ne ismerné a vár bejáratául szolgáló Barbakánt, melynek
kapuja felett ott díszeleg a Battyhányiak címere...


A Barbakán tövében egy befalazott kapu fedezhető fel. Állítólag először
ott volt a bejárat és csak egy későbbi átépítésnél került egy szinttel feljebb...


Ez a kapu, a nyakfalas barbakán északi oldalán nyílik, és a nyakfal alatt,
a déli oldal falszorosába vezet...


A külső várfal nyugati oldala mellett haladtunk tovább...


Az észak-nyugati sarkon emelkedik a Gyüdi-torony, melynek elsődleges
feladata a mellette álló kaputorony védelme volt...


Ez a kaputorony már nem létezik. Csupán alapfalai fedezhetők fel...


A kaputornyon bejutva, a nyugati fal mentén, lehetett bejutni a várba. 
A későbbi rajzokon már várárokként szerepel ez az út... 


Tettünk egy sétát az északi várfal mentén is...


Az igen hosszú védőfalat több helyen kör, illetve négyzet alaprajzú tornyokkal
erősítették meg...


Ezeknek a több emeletes védművek a belső oldala nyitott volt. Mégpedig 
azért, hogy ha az ellenség elfoglalná, ne nyújtson fedezéket a belső vár 
védőivel szemben...


A Siklósi vár jellegzetessége ez a pártázatos bástya is. Jól néz ki, de a külső
falra épített, karcsú építmény nem sok vizet zavarhatott volna egy ostrommal
szemben. Gondolom nem is ez volt a cél, a kialakításakor...


Bezzeg a Perényi Imre által emeltetett délkeleti bástya! No az már komoly
védelmi erőt képviselt...


Perényi nevéhez nem csak ez a bástya kötődik. Miután II. Ulászlótól 
megkapta a várat, komoly építkezésekbe kezdett. Jelentősen megerősítette
a vár védelmi képességeit, pajzsgát alakú földvédművekkel, olasz rendszerű
bástyákkal, valamint a külső fal déli sarka előtti bástya is az Ő nevéhez 
fűződik...


Ennek a bástyának az egyik sarokkövében ma is látható Perényi címere...


Mi közben vissza értünk a vár déli oldalára...


Ahol még érdemes megemlítenem, hogy a Barbakán mellett álló torony,
a 16. század előtt ( mikor még a Barbakán nem létezett ) kaputoronyként
funkcionált...


De végre elérkezett a pillanat, hogy bevegyük a várat. Íme a Barbakán belülről..


Naná, hogy kell ide egy ágyú is!


Első utam a gyilokjáróra vezetett...


Innen szép rálátás nyílik a rózsakertre, amit előszeretettel hoznak 
összefüggésbe Kanizsai Dorottyával...


Kanizsai Dorottya, Perényi Imre felesége volt...


A mélyen vallásos lelkületű Dorottyának, mindig a keze ügyében volt a
rózsafüzére...


Ezért kötik nevéhez igen stílszerűen a rózsakertet...


A déli palotaszárny éke a késő-gótikus zárt erkély, ami a Garai család
nevéhez fűződik...


Szintén késő-gótikus stílusban épült a várkápolna is..


Egyszerűen gyönyörű, ez a hálóboltozatos szentély...


Ide állították ki azt a Jézust ábrázoló domborművet, amit a vár felújítása
során találtak beépítve egy falba. Valakik így rejtették el valakik elől.
Története ismeretlen...


A vár számos kiállításnak, tárlatnak ad otthont. A teljesség igénye nélkül,
kedvcsinálónak néhány kép. Láthatunk egyházi kiállítást...


Láthatunk fegyvereket...


Páncélokat...


Nemzetiségi kiállítást...
Fotó: Szabóné Kovács Írisz Noémi


Kínzókamrát és börtönt is...
Fotó: Szabóné Kovács Írisz Noémi


De megcsodálhatjuk Benyovszky Móricz gróf saját kézzel készített 
ajtaját is...


No és nem utolsó sorban azt a panoptikumot, amiben az itt forgatott
"Tenkes kapitánya" című filmsorozat jeleneteit mutatják be...


De van itt a világháborúk korszakát bemutató kiállítás és borászati 
múzeum is. Azt hiszem ezek után senki nem fogja sajnálni az itt töltött időt,
és a belépőre költött pénzt. Ez egy remek hely, egy igazi élő vár, amit 
egyszerűen nem szabad kihagyni!


Köszönöm Szabó Gergőnek az izgalmas tárlatvezetést, és köszönöm a Siklósi
vár vezetésének, hogy a vendégeik lehettünk!


Végül szokás szerint a vár külső védműveinek alaprajza ( 13-18.sz.) 
Forrás: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Siklos/pages/Siklos_evszazadai/019_Mellekletek.htm


A vár alaprajza...
Forrás: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Siklos/pages/Siklos_evszazadai/019_Mellekletek.htm


És egy gyönyörű légi felvétel...
Fotó: AeroArtSiklós várának története:
A külsõ és belsõ várból álló, szabálytalan alaprajzú belsõtornyos Siklós vára, a hasonló nevû község területén, egy alacsony hegykúpon épült. Miután építéstörténete során nem sok változáson ment keresztül a középkorban, ezért elfogadható Joseph de Haüy császári hadmérnök 1688.évi ,,Plan de la Ville et du Chateau de Siklos" feliratú térképe, a vár 1543.évi, tehát a török által történt elfoglalása elõtti állapotára.
A belsõ vár, vagyis a várkastély a szabálytalan négyszög alaprajzú várudvar köré épült, jelenlegi állapotában kétemeletes, nyugati falában külön a gyalogosok, külön a kocsik részére készült boltíves kapuval. A belsõ vár kapujához, annak védelmére egy 8,20 m átmérõjû, 1,35 m falvastagságú, pártázatos, magas védõfallal takart, körbefutó folyosóval ellátott, nyakfalas barbakán épült. A védõfolyosóra a barbakán belsejébõl felvezetõ lépcsõn lehet feljutni. A barbakán déli oldalán helyezkedik el a Battyhány-címeres, egykori felvonóhidas kapuja, melyhez enyhén emelkedõ, boltozott pillérsoron álló kocsiút vezet.
A várkastély legkorábbi része a déli oldalon lévõ, ma múzeumi célokra használt, téglalap alaprajzú épületszárny, a két végén álló egy-egy toronnyal. A két torony között helyezkedett el a kéthajós palotaterem, alatta a börtönnel és a kínzókamrával, ahol ma is láthatók a vallatáshoz használt különbözõ kínzóeszközök.
A várkastély délkeleti sarkában álló várkápolna, a késõ gótikus építészet gyönyörû alkotása. A kápolna bejáratához oszlopokon nyugvó, csúcsíves karzatos reneszánsz elõcsarnok csatlakozik, amelyhez a lenyûgözõen szép hálóboltozatos szentély kapcsolódik. A szentély falát hét, egy méter széles, hét méter magas, függönyíves ablak szakítja meg, a padlószintig lefutó mennyezetet tartó kõbordákkal.
A várkastély - a nyugati oldalt kivéve - szûk falszoros övezi, melynek délnyugati sarkán látható torony egykor kaputorony volt, és ezen keresztül lehetett bejutni a falszorosba.
A belsõ várat mintegy 1 km hosszú, ovális alaprajzú, külsõtornyos, kör, ill. négyzetes alaprajzú többemeletes védõmûvekkel erõsített védõfal övezte. E védõtornyok közül a legnagyobb volt az északi Gyüdi-torony, mely késõbb a várfal átépítése után a külsõ várat zárta le. A feltárás során megállapítást nyert, hogy egyrészt eredetileg a toronynál levõ kapun vezetett át az út a belsõ vár kapujához, másrészt a külsõ fal itt nem szakadt meg, hanem folyamatosan haladt tovább, így zárva körbe a várkastélyt.
A külsõ várat egy széles és mély árok övezte, ennek maradványai ma is láthatók.
A honfoglalás során e vidék a híres Botond törzsbeli Kán nemzetség szálláshelye lett. A település neve elsõ ízben egy 1191-es oklevélben fordul elõ ,,villa Suklos" alakban, amikor a Kán nembeli Siklósi Simon fia Buchk és Jul (Gyula) Siklós, Osztró, Kemes és Szaporcza birtokokon osztozkodnak a pécsi káptalan elõtt.
A siklósi vár alapjait a tatárjárás után e család egyik tagja vetette meg. A vár elõször a pécsi káptalannak Siklósi Miklós fiai részére 1294-ben kiadott oklevelében szerepel. ,,Castrum Soklos" néven, amikor Siklósi Gyula Baranya és Tolna megyei ispáné, kinek itteni várnagya 1297-ben Topord Mihály fia András comes.
A vár történelmi szerepe az Árpád-ház kihalása után, a királyválasztás idején kezdõdött. Ez idõben a vár birtokosa Siklósi Péter, Károly Róbert király híve volt, amiért a király ellen fellázadt Héder nembeli Henrik fia János - Németújvári János - azt ostrommal el akarta foglalni. Terve azonban nem sikerült, mert annak várnagya, a Siklósiakkal rokon Kán nemzetség Buchk ágából származó Beremendi István, sikeresen védte meg. Az ostrom után azonban Bremendi a rábízott, mintegy 1000 márkára becsült arany és ezüst tárgyakkal nem tudott elszámolni. Az ezért indított perben 1326-ban Sándor országbíró fogadott bajvívókkal vívandó, perdöntõ párbajra utasította a feleket. Azt, hogy ki lett a gyõztes, okleveleink nem említik, de tudjuk, hogy ezután a Beremendiek elszegényedtek, amibõl arra lehet következtetni, hogy a pert Siklósi Péter nyerte meg.
A XIV.század második felében, Nagy Lajos halála után a fõurak egy része nem ismerte el a király leányát, Máriát királynénak, ezért a Dráván túli részeken lázadás tört ki Pál zágrábi püspök, Horváti János macsói bán és Simontornyai István vezetésével, akik durazzói Kis Károlyt akarták a trónra juttatni. Ennek megakadályozására Garai Miklós nádor megbízásából, Mária és Erzsébet királynék beleegyezésével 1386.február 7-én a budai várban - a kutatások szerint az István-toronyban - Forgách Balázs gyilkos merényletet követett el Kis Károly ellen, aki súlyos sérüléseibe a visegrádi várba történt bezáratása után nem sokkal belehalt.
A lázadás elsimítása érdekében még ez évben a Délvidékre utazott Garai, Mária és Erzsébet, akiket azonban Horváti Gara falunál elfogott, Garainak fejét vétette, Erzsébetet megfojtatta, Máriát pedig várába záratta.
A lázadókhoz Siklósi Miklós is csatlakozott, amiért az idõközben királlyá koronázott Zsigmond 1387. április 13.-án Budán kelt rendeletével Siklós várát tartozékaival együtt a hûtlenségbe esett fõúrtól elvette, és azokat a Rátót nemzetségbõl származó Pásztói Kakas fiainak Jánosnak és Lászlónak, Pásztói István fia Lászlónak, valamint Pásztói Domokos fia Jánosnak adományozta. Rövid hét esztendõ után azonban Siklós vára és tartozékai ismét a Garai család kezére került, akik a Kakasoktól pénzen; míg a Siklósi család utolsó tagjaitól Pál fia Miklós ágostonrendi szerzetestõl, osserói püsapökké történt kineveztetése révén szerezte meg.
A Zsigmonddal elégedetlenkedett fõurak 1401. április 28-án, a Csehországból hazatérõ királyt Budán elfogták, és elõbb a visegrádi, majd Garai Miklós közbenjárására a siklósi várba zárták, ahol öt hónapig - ez év júniusától októberéig - tartották fogságban, majd innen az ugyancsak a Garai család birtokában levõ pápai várba szállították. Miután az országnagyok az új király személyében megegyezni nem tudtak, Garai Miklósnak párthívei segítségével sikerült a fõurakat Zsigmonddal kibékíteni, aki kiszabadulásakor megígérte, hogy az idegen kézen levõ várakat visszaadja tulajdonosaiknak, a magyar törvényeket betartja, valamint az ellene fellázadtakat nem bünteti meg.
A fogságból kiszabadult Zsigmond a hozzá hûséges Garai Miklóst nádorrá nevezte ki, és ez idõtõl Siklóst ,,Civitas Palatinalis"-nak, a nádor városának is nevezték, utalva arra, hogy ura az ország nádora.
A Garai család Garai Jóbbal 1482-ben kihalt, így a siklósi vár uradalmával együtt a korona birtoka lett, és mint ilyet, az ez év áprilisában Mátyás király fiának, Korvin Jánosnak adományozta.
Korvin János 1504-ben, fia Kristóf pedig 1505-ben meghalt, így Siklós II. Ulászló király kezébe került, aki azt Korvin özvegyének, Frangepán Beatrixnak, majd ennek második férjének, Branderburgi Györgynek adományozta, akitõl viszont Újlaki Ferenc vette meg. A szerb források szerint 1508-1515 között Stilanovics István despota volt a földesura.
II. Ulászló 1515-ben a várat és uradalmát Perényi Imre nádornak adományozta, aki nagy gondot fordított annak kijavítására, bõvítésére. Tovább fokozta a vár védelmi képességét a falszorosok feltöltésével, pajzsgát alakú földvédõmûvekkel, sáncok és várfalak elé épített sokszögû, olasz rendszerû bástyák emelésével. Ekkor készül el a kápolna elõtti ötszögû bástya, valamint a külsõ fal déli sarka elõtti Perényi-címeres, feliratos bástya is.
Itt élt Perényi Imre második feleségével, Kanizsai Dorottyával, kinek nevéhez fûzõdik a mohácsi csatavesztés során meghalt hõsök nagy részének eltemettetése, akik között ott volt mostohafia, Perényi Ferenc váradi püspök is.
Perényi Imrének 1519-ben bekövetkezett halála után a hatalmas uradalmat fia Péter koronaõr, elõbb temesi fõispán, majd erdélyi vajda örökölte, aki a királyi koronát és a koronázási ékszereket is idehozatta.
Miután Szapolyai János 1529-ben a töröknek meghódolt, az ekkor Ferdinánd-párti Perényi a koronával és jelvényekkel Sárospatak várába akart menni. Tervét azonban a Szapolyai oldalán álló Szerecsen János pécsi püspök megtudta, és Perényit a Tolna megyei Kajdacson embereivel elfogatta, családjával együtt Pozsega várába záratta, a koronát a jelvényekkel pedig a török szultán táborába szállította, aki azt Szapolyainak adta át.
Perényi kiszabadulása után Szapolyai pártjára állt, majd ennek halála után 1540-ben ismét Ferdinánd híve lett, aki azonban árulónak nyilvánítva elfogatta, és 1542-ben Esztergom várába záratta. Innen 1547-ben szabadult ki, de már a következõ évben, 1548-ban meghalt.
Siklós vára Perényi távollétében Vas Mihály várnagyra és helyettesére, Nagy Zsigmondra volt bízva. Amikor a török az õrségnek szabad elvonulást ígérve a várost nyolc, a várat pedig háromnapi ostrom után elfoglalta, szavát megszegve a távozókat megtámadta, és legnagyobb részüket, köztük Vas Mihályt is megölte. A török erõs õrséget tartott a várban, így visszafoglalása csak Buda várának felszabadítása után vált lehetõvé. A mintegy 300 fõnyi õrségtõl 143 évi megszállás után 1686. október 28-án, nyolcnapi ostrom eredményeként bádeni Lajos õrgróf vezette seregnek sikerült visszavenni, aki a vár védelmét Veszely ezredesre bízta.
I. Lipót 1698. december 1-én a siklósi várat és uradalmát az olasz származású Caprara Aeneas császári tábornoknak adományozta, aki a romos részeket lebontatta, és megkezdte a ma is látható várkastély felépítését. Õ boltoztatta alá állandó kapuvá és híddá a barbakán felvonóhídját is. A munkálatokat 1701-ben bekövetkezett halála után az új birtokosok, Batthyány Ádám gróf és fia Lajos herceg fejezték be.
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején 1705-ben Bottyán generális foglalta el a várat és tartotta egy évig kezében.
A szabadságharc leverése után a siklósi uradalmat 1728-ban a Caprara örökösöktõl 96 200 forintért Batthyány Ádám özvegye, Strattmann Eleonóra és gyermekei váltották magukhoz. A birtokos Batthyány Kázmér gróf 1848-ban a déli részek kormánybiztosa, majd Kossuth Lajos külügyminisztere lett. Emiatt a szabadságharc bukása után birtokait, köztük a siklósi várat is a császáriak elvették, õ pedig kénytelen volt külföldre menekülni. Az 1860-as évi általános amnesztia után Batthyány Gusztáv és családja visszakapták az elkobzott siklósi birtokot, és ekkor újra kijavították a vár egyes romos részeit.
A Batthyányaktól 1873-ban Benyovszky Lajos pozsonyi ügyvéd vásárolta meg kétmillió forintért, kinek halála után fia, a késõbbi gróf címet szerzett Móricz baranyai fõispán örökölte. E családtól vette meg 1943-ban a kincstár azért, hogy a várkastély honvédtiszti üdülõvé alakítsa át.
A felszabadulás után az Országos Mûemléki Felügyelõség által megkezdett, majd befejezett helyreállítás, konzerválás után ma régi szépségében mutatja be a várat és környékét, Baranya megye Tanácsa.

Forrás:http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése